Trang chủ » 2019 » Tháng 12 » Chuyện Dương Tu “kê lặc”

Chuyện Dương Tu “kê lặc”

Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần

Lần đó Tào Tháo đem quân chặn đánh Lưu Bị nhưng đánh thua liểng xiểng nên phải hạ trại cố thủ. Tình hình càng về lâu quân Tào càng bất lợi nên Tào Tháo đã có ý muốn rút quân nhưng lại sợ mất mặt trước quần thần. Đúng lúc đang phân vân không biết nên tiến lui thế nào thì đại tướng của Tào là Hạ Hầu Đôn cũng đang rất nóng lòng vào xin chỉ thị.

– HHĐ : Bẩm Tể Tướng, quân ta cố thủ ở đây cũng đã được 3 tháng, nay lòng quân đã có dấu hiệu chán trường, lương thực cũng dần cạn. Xin Tể Tướng cho chỉ thị với ba quân.

– Tào Tháo lúc đó đang trệu trạo gặm chân gà bỗng dừng lại trầm ngâm một lúc rồi nhìn HHĐ tặc lưới : “kê lặc”, “kê lặc” !!!

–  Thấy khẩu lệnh lạ lùng nhưng HHĐ cũng không dám hỏi thêm bởi lại sợ Tể Tướng nghĩ mình kém hiểu biết. Trên đường trở về trại, chợt nghĩ ra Dương Tu là mưu sĩ có biệt tài đoán ý Tào Tháo, HHĐ nhanh chóng chạy đến xin ý kiến Dương Tu.

– Sau khi nghe HHĐ trình bày Dương Tu lấy làm khoái chí : – Chủ công nói kê lặc có nghĩa là gân gà, mà gân gà là thứ ăn không được, bỏ thì tiếc. Ý của chủ công là trận đánh này giống như miếng gân gà vậy, đánh thì không được mà lùi thì lỡ dở, nhưng gân gà ăn không được thì cũng đành phải nhả đi thôi chứ làm thế nào. Vậy nên tướng quân nên về chuẩn bị gói ghém đồ đạc, chắc chỉ nội trong vài ba hôm nữa là sẽ có lệnh lui quân.

HHĐ nghe Dương Tu nói chí lí nên về ra lệnh cho ba quân rục rịch chuẩn bị tháo trại.

Về phía Tào Tháo, sau khi biết chuyện Dương Tu đoán được ý mình mà nói với HHĐ nên đã khép Dương Tu vào tội “tự ý tuyên truyền khẩu lệnh làm nản lòng quân”, xử chém đầu.

 

Về cái chết của Dương Tu

Dương Tu vốn là một mưu sĩ dưới trướng Tào Tháo, học rộng hiểu cao, chưa lập được chiến công gì lớn nhưng lại rất giỏi trong việc đoán biết ý Chủ Công. Dương Tu cũng là bạn thân của Tào Thực, con trai Tào Tháo và công khai đem lòng phò tá Tào Thực tranh ngôi với Tào Phi, trong khi ý Tào Tháo đã định lập Tào Phi làm thái tử.

Tào Tháo từng khen rằng “Dương Tu, ngươi rất là lanh lẹ, nhìn thấu được tâm ý của ta“. Nên suy cho cùng Dương Tu chết bởi việc “khoe tài không đúng chỗ”, là “nhân tài bất trị”, tự biến mình thành cái gai trong mắt Tào Tháo mà thôi.

 

Lão Tử : “Thời nay, kẻ thông minh sâu sắc sở dĩ gặp nạn là do hay chê cái sai của người. Kẻ giỏi hùng biện thông hiểu sự việc gặp hoạ liên miên là do hay vạch ra cái xấu của người. Là bậc làm con đừng cho là mình cao, là bậc bề tôi đừng cho là mình hơn”

 

Nguyễn Du :

” Có tài mà cậy chi tài,

Chữ tài liền với chữ tai một vần “

 

Trang Tử : Dại cũng chết mà khôn cũng chết, biết mới sống. Biết chính là tuệ giác. Biết tùy lúc, tùy thời, ứng xử nhịp nhàng chính là minh triết trong cuộc sống mà mỗi người cần phải thực tập để thành tựu”.

 

Trang chủ | Update: 08/12/2019

Gửi mail Chia sẻ

Chia sẻ của bạn