Trang chủ » 2020 » Tháng 5 » Đi tìm sự thực

Đi tìm sự thực

Ta luôn tìm kiếm những giá trị thực cho chính mình

Đi tìm sự thực

Những việc ta làm, vì điều gì? vì ai? thì cũng luôn đi kèm với một mục tiêu lớn lao là hoàn thiện bản thân : về phẩm chất, về nhận thức, về hành xử. Những điều đó có giúp ta giàu có hay không ta chưa biết, vẻ vang hay không ta không biết, hữu ích với người hay không ta muốn biết?…đó là những thứ của tương lai, tương lai sẽ trả lời. Còn với ta ngày hôm nay, ta thấy giúp chính mình để hơn ta ngày hôm qua đã là một sự khích lệ. Và ta luôn tìm kiếm những giá trị thực cho chính mình

 

Không gì thực giá trị, mà lại dễ được ngay

Không gì thực là hay, mà được nhận miễn phí

Không gì thực đáng quý, nếu không gắng tự tìm

Không gì thực đáng tin, chưa nghiệm qua phải-trái.

 

Không gì thực bền chắc, chưa nếm trải thời gian

Không gì thực dài lâu, nếu nghịch đường nhân quả

Không gì là thực lợi, nếu không ích cho Dân

Không thể thành vĩ nhân, nếu nghịch lòng Quần Chúng.

Trang chủ | Update: 11/05/2020

Gửi mail Chia sẻ

Chia sẻ của bạn