Trang chủ » 2019 » Tháng 12 » Đừng nhé…

Đừng nhé…

Tin chưa đủ ắt sinh lo nghĩ, trí chưa đủ ắt nói nhiều điều

Cuộc sống luôn rất nhiều vấn đề và rủi ro đối với chúng ta khi thiếu trí tuệ. Những niềm tin sai lầm, những nhìn nhận sai lầm, những lựa chọn sai lầm, hậu quả chồng chất hậu quả. Để thoát ra khỏi sự vô minh của chính mình, trước hết phải là một người có trí tuệ… Biết nên làm gì là rất quan trọng, và biết nên không làm gì là rất cần thiết…

 

Đừng nhé…

Đừng vội vàng gọi cái ông thầy cạo trọc đầu mặc áo cà sa là thầy xưng con.

Đừng vội vàng gọi cái anh tự nhận là cậu, là cô, là thím, là dì xưng con và xin nó ý kiến, bị ảnh hưởng bởi nó.

Đừng vội vàng đi gọi cái ông thầy phong thuỷ, kinh dịch về cúng cúng bói toán, rồi thay cái này, đổi cái kia, vòng tay đeo nặng người để cầu may mắn.

Đừng vội tin một điều gì cho dù điều đó đã trở thành tập tục suốt bao đời nay

Đừng vội tin một điều gì cho dù điều đó được nói lên bởi Phật truyền giáo

Đừng vội tin một điều gì cho dù điều đó được ghi chép nhiều trong Thánh Kinh

Đừng vội tin điều gì cho dù điều đó hàng ngàn năm nay ai cũng tin theo

Mà hãy tin vào những điều sau khi đã quan sát nó, quán chiếu nó và nhận thấy rằng nó là đúng đắn, có ích cho bản thân và cho mọi người, thì hãy tuân theo.

Để làm một người tốt không phải chuyện dễ, để làm một người tốt hữu dụng lại càng khó. Nếu cuộc sống chưa gặp phải ba đầu sóng gió thì con người chưa khẳng định được sự trưởng thành của mình. Đó là những gì trong cuộc đời này một người phải trải qua, có khi vài lần, có khi rất nhiều lần.

Cho nên chúng ta phải tập làm quen các ngữ cảnh đó sẽ làm mình trưởng thành hơn. Mỗi lần như vậy tạo cho mình một khả năng mới, một phương pháp giải quyết mới, giúp chúng ta phong phú về trải nghiệm chia sẻ lại cho những người đi sau mình hoặc đi cùng thời không may mắn bằng mình.

Trang chủ | Update: 10/12/2019

Gửi mail Chia sẻ

Chia sẻ của bạn