Trang chủ » 2018 » Tháng 11 » Ma trận Boston (tăng trưởng – thị phần)

Ma trận Boston (tăng trưởng – thị phần)

Ma trận Boston – Hay còn gọi là ma trận BCG (Boston Consulting Group) chính là tên của một trong 3 công ty tư vấn chiến lược kinh doanh hàng đầu thế giới là : Boston, McKinsey, Mercer. Ý nghĩa của ma trận Boston thể hiện mối quan hệ giữa tăng trưởng và thị phần của các SBU (Strategy Business Unit – Đơn vị kinh doanh chiến lược), từ đó công ty sẽ có cơ sở để đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.

 

Ma trận BCG gồm 4 ô :

  • Ô thứ nhất : SBU DẤU CHẤM HỎI:

Thị phần thấp – Tỉ lệ tăng trưởng lại cao -> là những SBU tiềm năng.

Một sản phẩm mới thâm nhập thị trường sẽ xuất phát từ ô dấu hỏi. Dễ thấy lợi thế của sản phẩm trong giai đoạn này là tỉ lệ tăng trưởng cao chứ không phải là kiếm được nhiều tiền, lợi nhuận cao. SBU dấu hỏi có khả năng trở thành ngôi sao nếu tỉ lệ tăng trưởng giúp SBU đạt đến mức thị phần mục tiêu của công ty, và ngược lại nếu SBU không đạt được mức thị phần tốt thì sẽ rơi vào ô con chó và thoái trào, kết thúc vòng đời của một SBU.

Vì vậy đối với các SB này, DN cần áp dụng chiến lược Buid ( xây dựng ) có nghĩa là DN cần tập trung vào mục tiêu củng cố chất lượng sản phẩm và tăng trưởng thị phần. Đôi khi phải hy sinh lợi nhuận trước mắt để nhắm tới mục tiêu dài hạn.

  • Ô thứ 2 : SBU NGÔI SAO:

Thị phần cao – Tỉ lệ tăng trưởng cao.

Những SBU nằm trong khu vực này là những SBU đang có lợi thế cạnh tranh, có sự nổi bật trên thị trường và có khả năng phát triển tốt. Tuy nhiên, để SBU này kiếm được tiền thì DN phải cân đối tốt giữa doanh thu và chi phí. Đã có nhiều trường hợp thị phần và lợi nhuận tốt nhưng không đem lại lợi nhuận như mong muốn.

  • Ô thứ 3 : SBU CON BÒ SỮA:

Thị phần cao – Tỉ lệ tăng trưởng thấp.

Khi SBU đang ở ô ngôi sao nhưng tỉ lệ tăng trưởng bị chậm lại theo vòng đời của 1 SBU (thành, thịnh, suy, huỷ). Ở thời điểm SBU vẫn đem lại dòng tiền tốt DN nên tính đến các chiến lược tiếp theo cho SBU, tăng thêm các tính năng mới cho sản phẩm, tăng thêm các loại sản phẩm đẩy, kéo, đỡ để đưa SBU về ô ngôi sao hoặc chuẩn bị cho giai đoạn thoái trào của sản phẩm. Nếu thấy rằng việc SBU chắc chắn chuyển sang ô con chó, DN có thể kết thúc sớm vòng đời sản phẩm và tập trung chi phí phát triển sản phẩm và marketing vào các sản phẩm mới.

Chiến lược áp dụng cho SBU trong giai đoạn này là tối đa hoá khả năng sản sinh lợi nhuận.

  • Ô thứ 4 : SBU CON CHÓ:

Thị phần thấp – Tỉ lệ tăng trưởng thấp.

SBU ở giai đoạn này đang rơi và sự suy thoái và khả năng đem lại dòng tiền rất thấp. Dòng tiền sản sinh không đủ làm phát sinh lợi nhuận và duy trì hoạt động kinh doanh lâu dài. DN cần sớm kết thúc vòng đời sản phẩm.

Lưu ý : Cần nghiên cứu kỹ khi xếp loại 1 SBU vào các ô.

Trang chủ | Update: 08/12/2019

Gửi mail Chia sẻ

Chia sẻ của bạn