Trang chủ » 2019 » Phẩm chất công dân toàn cầu

Phẩm chất công dân toàn cầu

Một công dân toàn cầu phải có cách ứng xử theo chuẩn mực văn hoá toàn cầu

– Trước tiên, công dân toàn cầu phải có tư duy và tầm nhìn toàn cầu, thấy được những vấn đề toàn cầu như vấn đề ô nhiễm môi trường, việc nóng lên của khí hậu, ô nhiễm biển, khủng bố, chiến tranh thương mại,…

– Thứ hai, phải mang bản sắc văn hoá riêng của một đất nước, một dân tộc và tôn trọng những khác biệt văn hoá của các quốc gia, dân tộc, vùng lãnh thổ khác.

– Thứ ba, phải sống và hành động theo lợi ích chung của toàn cầu, đặt quy chuẩn mục tiêu cá nhân theo những quy chuẩn về đạo đức, văn hoá, ứng xử của toàn cầu.

– Thứ tư, phải hiểu được ngôn ngữ giao tiếp chung như khả năng sử dụng internet, tiếng anh, phương thức thanh toán,… Với việc phát triển của khoa học công nghệ hiện nay, việc sử dụng các công cụ để giao tiếp, trao đổi trên phạm vi toàn cầu đã dễ dàng hơn nhiều, các mối quan hệ song phương ngày càng phát triển, việc phải biết nhiều ngôn ngữ không còn quan trọng bằng việc hiểu được văn hoá và cách ứng xử toàn cầu.

– Thứ năm, phải sở hữu được “tấm hộ chiếu” toàn cầu như các bằng cấp, chứng chỉ của các tổ chức chính danh có giá trị sử dụng toàn cầu, nắm bắt được các tiến bộ về khoa học, công nghệ hiện đại, ứng dụng trên toàn cầu,…

Con người là sản phẩm của nền giáo dục, vì vậy một đất nước có nhiều công dân toàn cầu phải có nhiều tổ chức giáo dục đáp ứng được các tiêu chuẩn giáo dục toàn cầu, hiện nay VN chưa có một tổ chức nào như vậy.

Trang chủ | Update: 10/07/2019

Gửi mail Chia sẻ

Chia sẻ của bạn