Trang chủ » 2018 » Tháng 11 » PHÂN TÍCH PESTL – Bức tranh toàn cảnh về môi trường kinh doanh

PHÂN TÍCH PESTL – Bức tranh toàn cảnh về môi trường kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của một DN luôn bị chi phối bởi 2 yếu tố : bên trong (các vấn đề tồn tại trong DN) ; bên ngoài (các vấn đề đến từ sự biến động của thị trường). Phân tích PESTL sẽ cho DN cái nhìn toàn cảnh về bức tranh kinh doanh đến từ môi trường bên ngoài, từ đó kịp thời đưa ra các giải pháp ứng phó. TGĐ của Nokia đã từng nói rằng “Chúng tôi chẳng sai gì, chỉ chậm thay đổi”.

 

Đối với các Start – up, phân tích PESTL sẽ giúp họ có cơ sở rõ ràng hơn trước khi thâm nhập vào thị trường, giảm thiểu tỉ lệ rủi ro bởi kinh doanh theo cảm tính, theo đam mê mà thiếu đi kiến thức về tình hình chung.

Một người làm công việc chuyên môn ko cần thiết phải nắm rõ tất cả các yếu tố của PESTL, nhưng một CEO điều hành DN cho sự phát triển thì phải nắm rõ, nếu chưa rõ thì phải tìm đến các chuyên gia, các nhà tư vấn, các đầu mối ở từng yếu tố. Phải luôn đảm bảo các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của DN được cập nhật kịp thời.

Các yếu tố của PESTL gồm có :

  • Political (Chính trị)
  • Economics (Kinh tế)
  • Social (Văn hóa- Xã Hội)
  • Technological (Công nghệ)
  • Legal (Luật pháp)

Ở đây mỗi yếu tố tôi chỉ đưa ra 3 ý chính yếu, các bạn có thể phát triển ý dựa trên đặc thù ngành kinh doanh của DN mình.

Chi tiết:

  1. Yếu tố chính trị (Political Factors)

– Chính sách của chính phủ

– Chính sách quan hệ quốc tế

– Các sự kiện chính trị

 

  1. Yếu tố Kinh tế (Economics Factors)

– Các chỉ số tăng trưởng :Lãi suất, lạm phát, GDP, tốc độ tăng trưởng ngành,…

– Tiền tệ và hối đoái

– Các làn sóng dịch chuyển và đầu tư

 

  1. Yếu tố Văn hóa Xã hội (Social Factors)

– Văn hoá, tập quán : văn hoá vùng miền, tôn giáo, tập quán sinh sống, …

– Tâm lý các giới : Lối sống, học thức, quan điểm, tâm lý sống,…

– Các khuynh hướng sống : văn hoá tiêu dùng, xu hướng tiêu dùng,…

 

  1. Yếu tố Công nghệ (Technological Factors)

– Hệ thống tiêu chuẩn của ngành

– Tiến bộ khoa học – kỹ thuật nền tảng

– Cách tạo ra sản phẩm, dịch vụ

 

  1. Yếu tố luật pháp (Legal)

– Luật về trách nhiệm XH

– Luật về kinh tế – thương mại

– Luật về các giao dịch

Trang chủ | Update: 08/12/2019

Gửi mail Chia sẻ

Chia sẻ của bạn