Trang chủ » 2018 » Tháng 5 » Phương trình 2 con khỉ

Phương trình 2 con khỉ

Có nhiều khi đàn ông, đàn bà ở với nhau thì thành ra 2 con khỉ

trinh-2-con-khi

Một phương trình vui về đàn ông và đàn bà, qua đây ta cũng thấy được đặc điểm riêng biệt của từng giới và sự kết hợp của họ theo một cách hài hước.

Phương trình 1

Đàn ông = ăn + ngủ + làm việc + giải trí
Con khỉ = ăn + ngủ
-> Dùng phương pháp so sánh tương đương: Đàn ông = con khỉ + làm việc + giải trí
-> Dùng phương pháp chuyển vế đổi dấu: Đàn ông – giải trí = Con khỉ + làm việc
K/L: Đàn ông không biết giải trí thì chỉ bằng con khỉ biết làm việc.

Phương trình 2

Đàn ông = ăn + ngủ + kiếm tiền
Con khỉ = ăn + ngủ
-> Tiếp tục dùng phương pháp so sánh tương đương: Đàn ông = Con khỉ + kiếm tiền
-> Vẫn dùng phương pháp chuyển vế đổi dấu: Đàn ông – kiếm tiền = Con khỉ
K/L: Đàn ông mà không biết kiếm tiền thì chỉ = 1 con khỉ.

Phương trình 3

Đàn bà = ăn + ngủ + tiêu tiền
Con khỉ = ăn + ngủ
-> Dùng phương pháp so sánh tương đương như ở trên: Đàn bà = Con khỉ + tiêu tiền
-> Dùng phương pháp chuyển vế đổi dấu: Đàn bà – tiêu tiền = Con khỉ
K/L: Đàn bà không biết tiêu tiền thì cũng chỉ = 1 con khỉ.

Phương trình 4

K/L chung:
Đàn ông ko biết kiếm tiền sẽ = đàn bà ko biết tiêu tiền = 1 con khỉ
-> Đàn ông kiếm tiền để đàn bà không trở thành 1 con khỉ
-> Đàn bà tiêu tiền để đàn ông không trở thành 1 con khỉ
Nếu tổng hợp lại thì:
Đàn ông + đàn bà = con khỉ + kiếm tiền + con khỉ + tiêu tiền
Do kiếm tiền mang dấu dương và tiêu tiền mang dấu âm nên kiếm tiền + tiêu tiền ở điều kiện cân bằng sẽ = 0
Vì vậy nên phương trình còn lại là: Đàn ông + đàn bà = con khỉ + con khỉ = 2 con khỉ sống với nhau !!!

Trang chủ | Update: 20/09/2019

Gửi mail Chia sẻ

Chia sẻ của bạn