Trang chủ » 2019 » Tháng 10 » Tầm vóc của Cao Nhân

Tầm vóc của Cao Nhân

Cao nhân trí tại thiên hạ và không ham cái lợi nhỏ về mình

Quản Trọng và Bảo Thúc Nha là đôi bạn thân thuở hàn vi. Cùng đi buôn, được lợi QT nhường phần hơn cho BTN. Đất nước chiến tranh, cùng đăng lính, cùng nhau xông pha nơi đầu gươm ngọn giáo và lập chiến công, khi bình xét công trạng QT nói là do công của BTN phần hơn. Hết chiến tranh, QT về quê sống đời thanh đạm nơi làng quê, BTN ở lại làm quan lên đến chức đại thần.

Đất nước có việc lớn, Vua Tề trăn trở hỏi ai đáng làm tể tướng. BTN liền tiến cử QT. Vua lấy làm lạ cùng quần thần vi hành về nơi làng quê gặp QT. Về tới nơi, thấy người nông dân khoẻ mạnh vác bừa, dong Trâu giữa chốn ruộng đồng nghêu ngao như chỉ có Mình với Trời Đất vậy, Vua biết ngay người có khí chất khác thường. Vua cung kính hạ xa giá đi bộ vào làng, ngủ tại túp lều tranh. Vua hỏi tình hình kinh bang tế thế, QT kiến giải đâu ra đấy, Vua mừng rỡ vời về triều phong làm tể tướng.

Ba năm sau QT đã biến nước Tề thành bá chủ thiên hạ, gặp vua trả ấn từ quan, tiến cử lại BTN. Vua tiếc không giữ được mà nói “Hãy để lại cho ta một câu lấy đó làm điều răn mình trị quốc”. QT thưa “Nếu có tâm mà không có lực  – việc viển vông huyễn hoặc, Nếu có lực mà không có thế – việc khó thành. Nếu có thế mà không có đạo – việc rơi vào loạn. Vây Vua hãy khai tâm, tạo thế, mở đạo cho dân thì xã tắc bền vững muôn thuở”.

Tình bạn của Tôn Vũ và Quốc Vô Cữu

Gặp BTN tiếp nhận chức tể tướng, QT có lời khuyên rằng “Ta với bạn tình như tri kỷ nên có đôi lời muốn để lại cho bạn. Không biết ai là hiền tài là Tồi, biết mà không dùng là Ngu, dùng mà trọng là Tỵ, trọng mà không tin là Hiềm, tin rồi lại để kẻ tiểu nhân dèm pha hãm hại là Xảo. Bọn tiểu nhân đông như lũ chuột trong miếu, dùng lửa hun có thể làm cháy miếu, dùng nước đổ có thể làm rữa tường, vậy xin ông hãy giữ mình quân tử mà phân minh Thiện Ác, nhưng đừng vì không bao dung được cái xấu mà khiến không ai chịu nổi, nước trong quá thì cá khó sống được. Và quyết không để Dịch Nha nắm vững trọng quyền, hắn có thể giết con mình để tiến thân thì không việc gì là không dám làm vì bản thân cả”.

– GodTeacher –

Trang chủ | Update: 29/10/2019

Gửi mail Chia sẻ

Chia sẻ của bạn